Ellen Niit

Haridustee

Ellen Niit on õppinud
1938- 1943 Tapal
1943- 1947 Tallinna 4. Keskkoolis

1947- 1952 Tartu Ülikooli keeleteaduskonnas eesti keelt ja kirjandust
1952- 1956 Tartu Ülikooli aspirantuuris eesti lastekirjanduse  alal


Intervjueerija Maarja Undusk:'' Kas sa lapsena ka mõtlesid, et võiksid kirjanikuks hakata?''
'' Ei. Lapsena ma ei teadnudki, et üldse kirjutatakse raamatuid. Ema kavatses mind panna keskkooli osas tütarlaste kommertskooli ja mul on siiamaani rõõmus meel, et nõukogude võim tuli ja kaotas selle pagana kooli ära, muidu oleksin ma pidanud õppima raamatupidamist ja muud sellist värki.
Ise tahtsin ma minna arhitektuuri õppima, aga kooliõpetajad laitsid selle maha. Et naisterahvas sõjajärgsetes oludes, liiga raske. Kirjandid tulid mul hästi välja, nii soovitatigi mul filoloogiat õppima minna.''


Töökohad

1956- 1961 Tallinna Kirjanike Liidu luulekonsultant
1961- 1963 ETV mittekoosseisuline toimetaja
Alates 1963. aastast on Ellen Niit vabakutseline kirjanik.

Intervjueerija Jaanus Kulli:'' Pärast ülikooli läksite kohe Kirjanike Liitu?''

'' Ma ei läinud sinna, vaid mind määrati Kirjanike Liitu luulekonsultandiks. Esimeheks oli Smuul, sekretär oli Remmelgas ja Kuusberg oli proosakonsultant. Olin ametnik, kes korraldas käsikirjade arutelusid ning igasuguseid koosolekuid ja seminare. Töö oli päris huvitav, sest mõtlevat noorsugu oli omajagu, kogu selle muu asja varjus.
Konsultandi ülesanne oli juhendada algajaid luuletajaid ja prosaiste. Kuigi mis tühja ma neid juhendada oskasin! Olin ise alles algaja plika.
1962. aastal tulin Kirjanike Liidust ära ja läksin telesse tööle mittekoosseisuliseks toimetajaks, sest liidust hakati mind vaikselt lahti kangutama. ''