Ellen Niit

Koostajast

Kodulehe on koostanud Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Värno.
Juhendajad: Merle Pindmaa ja Kaja Kasak